azure kurser

Sådan hjælper man hinanden på Azure kurser

Sådan hjælper man hinanden på Azure kurser

Der kan være stor forskel på, om man har har godt styr på Azure, før man tager på kurser i det, eller om ens viden er decideret manglende eller helt ikke-eksisterende.

Det er jo årsagen til, at man bliver sendt på kursus i Azure eller selv mener, man har behov det. Måske er det ligefrem et firma, der sender en bunke medarbejdere på kursus i Azure, så de har et fælles forståelses-grundlag ud fra at være undervist i det samme materiale og af den samme underviser, så der ikke opstår uenigheder efterfølgende om, hvordan man skal bruge systemet.

Medmindre man selvfølgelig er enige om, hvad der blev ment fra kursusudbyderens side ved nogle delelementer, man blev undervist i.

Dette bringer os til emnet for denne artikel om, hvordan man hjælper hinanden bedst som kursister på et kursus i Azure.

For det er sjældent, at to kursusdeltagere modtager viden på samme måde, og hvis der er tale om klasseundervisning, så må man bare hægte så meget med, man kan, på det område, man føler sig stærk i.

Det er så her, de andre deltagere på kurset kan komme en til hjælp, for man fanger måske noget, som de andre ikke gør, og sådan kan man vidensdele, mens man er der, så alle kursister kan få det optimale ud af besøget – så længe man ikke ødelægger undervisningen undervejs eller forstyrrer andre deltagere. 

Dog kan man risikere at stå i den situation, hvor der er blevet slået et job op, som mange finder eftertagtet, men hvor der er et krav om, at man skal kunne Azure til fingerspidserne.

Her kan man føle, man sidder som ulve til samme kursus, hvor de bedste azure kurser nok er at finde hos 4D.dk, hvorfor man kan risikere at finde nogle “konkurrenter” på de samme pladser ved siden af en.

I det tilfælde skal man så spørge sig selv, om det kan betale sig at blive fjender her for at konkurrere om det samme job?

Man kan jo ende med at blive kollegaer senere hen.